Bikt erbjuds under stilla veckan måndag, tisdag och lördag kl. 16–17 i S:t Lars.

Man behöver inte anmäla sig i förväg, men om flera personer väntar ber vi att man placerar sig med väl tilltaget avstånd till varandra.