Inför påsken

Korsvägsandakt under fastan hålls varje måndag efter kvällsmässan. De som vill leda den kan anteckna sig på den lista som finns på anslagstavlan. Årets fasteoffer går till Caritas Syrien för stöd till återuppbyggnaden av Aleppo. Läs mer. Palmsöndagen den 25 mars är...

Föredrag under mars

Forum Catholicum inbjuder till föredrag i församlingssalen: Onsdag 14 mars kl. 19, kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.: Tro behöver gemen­skap. Den ignatianska lekmannarö­relsen ”Gemenskap i kristet liv”. Onsdag 21 mars kl. 19, pater Thomas Idergard S.J.: DOCAT, vad...

Fastereträtter i Enköping och i Uppsala

I år blir det en fastereträtt i S:t Ilians kyrka i Enköping med namnet ”Allt till Guds större ära” Pater Fredrik Heiding leder reträtten lördag 17 mars kl. 10–16. Anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars. Se programmet: Fastereträtt Allt till...