Forum Catholicum inbjuder till föredrag i församlingssalen:

Onsdag 14 mars kl. 19, kyrkoherde Dominik Terstriep S.J.: Tro behöver gemen­skap. Den ignatianska lekmannarö­relsen ”Gemenskap i kristet liv”.

Onsdag 21 mars kl. 19, pater Thomas Idergard S.J.: DOCAT, vad skall vi göra? Om Katolska kyrkans social­lära.