I år blir det en fastereträtt i S:t Ilians kyrka i Enköping med namnet ”Allt till Guds större ära”

Pater Fredrik Heiding leder reträtten lördag 17 mars kl. 10–16. Anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars.

Se programmet: Fastereträtt Allt till Guds större ära

En variant av denna reträtt ges i S:t Lars kyrka fredag 16 mars med början vid lunchmässan kl 12.15 och program fram till cirka kl 18.30. Se närmare detaljer på anslagstavlan i S:t Lars.