Korsvägsandakt under fastan hålls varje måndag efter kvällsmässan. De som vill leda den kan anteckna sig på den lista som finns på anslagstavlan.

Årets fasteoffer går till Caritas Syrien för stöd till återuppbyggnaden av Aleppo. Läs mer.

Palmsöndagen den 25 mars är det väl­signelse av palmkvistar på Newmaninstitutets innergård kl 11 och sedan procession till högmässan i kyrkan.

Extra bikttillfällen erbjuds måndag, tisdag och onsdag under stilla veckan kl. 17.15–18 och vid behov direkt efter kvällsmässan.

På skärtorsdagen är det mässa med fottvagning kl. 19, därefter är det tillbedjan av det allraheli­gaste sakramentet i förskolans lokaler fram till midnatt.

Tider för långfredag, påskafton och påskdagen: Se kalender