Samtal om Paradoxernas Gud

Forum Catholicum inbjuder till ett program onsdagen den 24 januari kl. 19 med rubri­ken Paradoxernas Gud – vad säger senantik syrisk teologi oss idag? Do­cent Tord Fornberg har översatt ett urval av Dionysios Areopagitas verk från den grekiska grundtexten till...

Kyrkkaffe med föredrag om IM i Indien

Det blir kyrkkaffe för äldre och andra daglediga efter lunchmässan (kl 12.15) på fredagen den 26 januari. Gunnila Rooth berättar då om verksamheten inom Individuell Människohjälp (IM) med exempel och bilder från Indien.

Konsert med Camerata Englund

Välkommen till konsert med Camerata Englund och instru­mentalister under ledning av Gunnar Englund lör­dag 13 januari kl. 18 i S:t Lars kyrka. På pro­grammet står renässansmusik av tre stora tonsättare: Josquin des Prez, Giovanni Pierluigi da Palestrina och Orlando di...