Böneoktaven för kristen enhet är i år 1825 ja­nuari med tema Guds hand leder oss. Torsdag 18 januari blir det mässa för kristen enhet i S:t Lars kl. 18.15. En ekumenisk gudstjänst firas söndag 21 januari kl. 18 i Baptistkyrkan på Dragarbrunnsgatan 54. Se hela programmet: Affisch böneveckan 2018

Varje onsdag kl. 17.30 är det bön för de kristnas enhet i Bönens kapell i Uppsala domkyrka.  Alla intresserade är välkomna att delta.