Forum Catholicum inbjuder till ett program onsdagen den 24 januari kl. 19 med rubri­ken Paradoxernas Gud – vad säger senantik syrisk teologi oss idag?

Do­cent Tord Fornberg har översatt ett urval av Dionysios Areopagitas verk från den grekiska grundtexten till svenska. Dessa har utgivits i boken Paradoxernas Gud där teol. dr pater Fredrik Heiding S.J. skrivit inledning och sammanfattning.

I ett samtal med fil. dr Erik Åkerlund diskuterar de boken, som också kan köpas under kvällen. Den finns även till försäljning på expeditionen.