Det blir kyrkkaffe för äldre och andra daglediga efter lunchmässan (kl 12.15) på fredagen den 26 januari.

Gunnila Rooth berättar då om verksamheten inom Individuell Människohjälp (IM) med exempel och bilder från Indien.