Dags för årets församlingsmöte

Söndagen den 24 april är det dags för årets församlingsmöte. Senast den 10 april ska motioner eller andra frågor som församlingsmedlemmar vill ta upp vid mötet inlämnas skriftligen till kyrkoherden eller pas­toralrådets vice ordförande Erik Åkerlund. Mötet hålls i...

Ändrade gudstjänsttider under april

Kvällsmässan tisdagen den 19 april firas kl.17. Det beror på att Uppsala kristna råd har sitt årsmöte i S:t Lars lokaler denna dag kl. 19. Mötet föregås av en andakt i kyrkan. På valborgsmässoaftonen lördagen den 30 april firas mässa endast kl....