Första kommunion i S:t Lars äger rum lördagen den 23 april kl. 11. Övning hålls lör­dagen den 16 april kl. 12.30.

Forstakommunion