Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan fredagen den 22 april. Ylva Weibull berättar då om Rom och Barmhärtighetens ju­belår.