Söndagen den 24 april är det dags för årets församlingsmöte. Senast den 10 april ska motioner eller andra frågor som församlingsmedlemmar vill ta upp vid mötet inlämnas skriftligen till kyrkoherden eller pas­toralrådets vice ordförande Erik Åkerlund. Mötet hålls i församlingssalen och drar igång efter högmässan.

Vid årsmötet kan du få information om pågående och planerade aktivite­ter i församlingen samt diskutera verksamhetsberättelsen och ekonomin. Alla försam­lingsmedlemmar är hjärtligt välkom­na till mötet.