Sommarens barnläger

Sommarens barnläger är lagt till Järlåsagården i Järlåsa 26-30 juni. Anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars. För mer information kontakta kyrkoherden eller ungdomssekreteraren.

Konfirmation 23 maj

På pingstafton lördag 23 maj kl 11 är det konfirmation för ungdomar. Övning hålls fredag 22 maj kl 15.30. Kon­firmation för vuxna sker i höst, söndag 8 novem­ber kl 11.

Pilgrimsvandring på S:t Eriks dag 18 maj

S:t Erik är ett av Sveriges skyddshelgon. På hans festdag måndag 18 maj har en grupp församlingsmedlemmar ordnat en vallfärd från Gamla Uppsala till Uppsala domkyrka med följande pro­gram: Kort andakt i Gamla Uppsala kyrka med läsning av S:t Erikslegenden kl. 14....

Utflykt för äldre och daglediga 27 maj

Utflykten för äldre och andra daglediga går till Katolska kyrkogården på Norra begravningsplatsen i Stockholm onsda­g 27 maj. Program: Mässa med pater Klaus Dietz i kyrkogårdens kapell. Guidning på kyrkogården. Lunch på Ulriksdals värdshus. Tid för promenad...