Sommarens barnläger är lagt till Järlåsagården i Järlåsa 26-30 juni. Anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars. För mer information kontakta kyrkoherden eller ungdomssekreteraren.

Vallmo1