Utflykten för äldre och andra daglediga går till Katolska kyrkogården på Norra begravningsplatsen i Stockholm onsda­g 27 maj. Program: Mässa med pater Klaus Dietz i kyrkogårdens kapell. Guidning på kyrkogården. Lunch på Ulriksdals värdshus. Tid för promenad i slottsparken.

Bus­sen avgår från Trädgårdsgatan kl. 9, och hemkomsten är beräknad till c:a kl. 16. Anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars. Sista anmälningsdag är söndag 17 maj.