ny7 juni 2014 6

På pingstafton lördag 23 maj kl 11 är det konfirmation för ungdomar. Övning hålls fredag 22 maj kl 15.30.

Kon­firmation för vuxna sker i höst, söndag 8 novem­ber kl 11.