Kungörelser för den 25 söndagen under året

Fredag 24/9 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter gemensam måltid m.m. Se vidare information på anslagstavlan. Lördag 25/9 Familjemässa firas kl. 11. Mässa firas på tagalog kl. 13.30 och på spanska kl. 15.30. Söndagsvigiliemässa firas...

Kungörelser 24 söndagen under året

Måndag 13/9 Kursen Katolska kyrkans lära och liv startar kl. 19. Se anslagstavlan eller församlingens hemsida beträffande anmälan. Lördag 18/9 Familjemässa firas kl. 11. Mässa enligt maronitisk rit firas kl. 15. Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Trosundervisningen...

Församlingens patrocinium

Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 26 september i högmässan kl. 11. Vi går sedan till Uppsala domkyrka för andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin kl. 15.30.

Årets församlingsmöte

Årets församlingsmöte äger rum söndagen den 19 september kl. 12.30 i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6. Det är ett utmärkt till­fälle att få information om pågående och planerade aktiviteter i försam­lingen, samtala om verksamhetsbe­rättelsen, ekonomin och...