Firande av helgon, själar och ett ordenslöfte

Alla helgons dag firas fredag 1 november i mäs­san kl. 12.15 samt på söndag 3 november i högmässan kl. 11. Alla själars dag med ljus­tändning och bön för våra avlidna firas lördag 2 november i mässan kl. 11. Vår kyrkoherde Andreas Bergmann kommer att avlägga sina...

Ungdomsföreningen

Underbara föreningen Ljuvlingen höll sitt årsmöte fredagen den 13 septem­ber. Till ny ordförande valdes Mattias Mercurio. Föreningen anordnar ung­domsträffar ungefär varannan fredag kl. 18.15 med gemensam mässa, mål­tid, föredrag, andlig fördjupning, sam­tal om tron...

Föredrag i oktober

Onsdag 16 oktober kl. 19 berät­tar fader Benoy Thottiyil Jose MST om den syro-malabariska kyrkan och den syro-malabariska katolska missionen i Sverige. Onsdag 23 oktober kl. 19 blir det ett föredrag med titeln Den religiösa mångfalden och demokratin i Mellanöstern – i...

Djurvälsignelse

Ta med ditt husdjur till kyrkan på lördag 5 oktober kl. 11. Före familjemässan blir det välsignelse av djur ute på gården med anledning av att vi firar S:t Franciskus den 4 oktober.

Diskussion om större kyrkorum – OBS! ändrat datum

S:t Lars kyrka är glädjande nog välbesökt vid söndagsmässorna. Särskilt under högmässan kan det bli trångt i kyrkan. Församlingens pastoralråd har därför diskuterat en eventuell ut­vidgning av kyrkorummet. En rit­ning med utvidgningsförslaget ska presenteras och...