Kungörelser på den fjärde påsksöndagen

Måndag 22/4 Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00. Onsdag 24/4 Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av ​professor Daniel Stattin kl. 19.00. Titeln är Hädelse – ​Vad säger juridiken? Detta föredrag är det andra i en ​serie som behandlar temat...

Kungörelser på den tredje påsksöndagen

Måndag 15/4 Förbundet för kristen enhet (FKE) anordnar ett​program i vår församling under förmiddagen med​ sakramental tillbedjan kl. 11.00 och ett föredrag ​kl. 11.30. Hela programmet står i församlingsbrevet ​för april. Onsdag 17/4 Bibelsamtal med Tord Fornberg...

Kungörelser på den andra påsksöndagen

Måndag 8/4 Jungfru Marie bebådelsedag – Herrens bebådelse. ​Mässa firas kl. 18.15. ​Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00. Onsdag 10/4 Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00. ​Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av ​teol. dr Fredrik Heiding kl....