Livestreamade mässor från S:t Lars

Livestreamade mässor från S:t Lars

Ett alternativ när församlingsmedlemmarna inte har någon gudstjänst att gå till är att ta del av livestreamade mässor via nätet. Våra präster från S:t Lars erbjuder detta från och med söndag 22 mars kl. 11. Prästerna firar mässa, obs! utan församling, under ordinarie...

Första kommunion och komfirmation

Första kommunion kan inte firas i maj som planerat. Ett preliminärt nytt datum är lördag 5 september. Konfirmationen i juni är också framskjuten med preliminärt nytt datum söndag 13 september.

Alla offentliga mässor i stiftet ställs in

Eftersom regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer från och med den 29 mars tvingas stiftet nu ställa in alla offentliga gudstjänster i Stockholms katolska stift tills vidare. Läs mer

Tider för bikt

Söndag den 29 mars och tisdag den 31 mars erbjuds fasta biktider kl. 16–17 i biktstolen i S:t Lars kyrkorum. Man behöver inte anmäla sig i förväg, men om flera personer väntar ber vi att man placerar sig med väl tilltaget avstånd till varandra. Vi påminner om...

Alla gudstjänster i S:t Lars ställs in

Situationen vi befinner oss i är exceptionell och ställer oväntade krav på oss. Jag är uppriktig ledsen men det är påtagligt att utvecklingen fortsätter åt samma håll och detta föranleder mig till följande beslut: Med anledning av den alltmer tillspetsade situationen...

Förpliktande anvisningar från biskopen

Biskop Anders har tisdag 17 mars infört förpliktande anvisningar för Stockholms katolska stift, bland annat att kyrkorna ska hållas öppna, att man i möjligaste mån undviker besök på pastorsexpeditionen, att den som är sjuk ska stanna hemma, att mässplikten för...

Inställda aktiviteter för barn och unga

Från och med lördag 21 mars är all trosundervisning (åk 2-9) i S:t Lars församling inställd. Detta gäller även ungdomsföreningen Ljuvlingen och ministrantövningar. Beslutet gäller tills vidare och följer de förpliktande anvisningar som ges av Stockholms katolska...

Inställda aktiviteter

Följande aktiviteter har ställts in eller skjutits upp pga coronaviruset: Bokcirkeln, måndag 16/3 Forum Catholicums föredrag av sr Dorothea om Mariasystrarna 100 år, onsdag 18/3 Pater Ulf Jonssons föredrag på Newmaninstitutet, onsdag 18/3 Språkcaféet tillsvidare...

Rekommendationer mot smittspridning 12 mars

Folkhälsomyndigheten meddelar att risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms som mycket hög. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. När det gäller mässfirandet i vårt stift...