Caritas fasteinsamling till barnen i Zimbabwe

Den ekonomiska krisen i Zimbabwe drabbar barnen hårdast. FN beräknar att 75 procent av barnen på landsbygden – där huvuddelen av befolkningen bor – lever i svår fattigdom. Hälften av dem har inte nog att äta. Landets befolkning är mycket ung; nästan hälften är under...

Fastan börjar den 26 februari

Askonsdagen infaller i år den 26 februari och inleder fastan. Då firas mässa med askutdelning i S:t Lars kyrka kl. 7.30 och kl. 18.15. Askons­dagen är faste- och abstinensdag. Under fastetiden är det korsvägsandakt varje måndag efter kvällsmässan. De som vill leda den...

Världsböndagen den 6 mars

Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i S:t Pers kyrka (Kvarntorget 4) fredagen den 6 mars kl. 18. Årets tema är ”Stig upp, ta din bädd och gå!” Kollekten går till utbildningsstipen­dier för unga kvinnor i utvecklings­länder. Världsböndagen firas första...

Caritas S:t Lars årsmöte

Söndag 1 mars kl. 12.30 har Caritas S:t Lars sitt årsmöte i stora studierummet. För mer infor­mation och frågor kontak­ta ordförande Josef Luthström, tel. 073-984 62 99, josef@jwls.se.

Utvidgningen av kyrkorummet

Ombyggnaden av kyrkorummet och församlingssalen i S:t Lars kyrka startar onsdag 15 april och pågår till början av juli. Under den här tiden går det inte att boka några samlingslo­kaler i församlingen. Stöd gärna utvidgningen av kyrkorummet med ett bidrag! Använd Swish...

Föredrag och program i februari

Onsdag 5 februari OBS! Föredraget med Daniel Henningsson är inställt och återkommer senare. Fredag 7 februari träffas ungdomsföreningen Ljuvlingen kl. 18.15 för en spelkväll. Fredag 28 februari är det kyrkkaffe efter lunchmässan (kl. 12:15). För program se...

Ny körledare till kyrkokören

Sankt Lars kyrkokör kommer framöver att ledas av musikvetaren och kördirigenten Meghan Quinlan. Repetitionerna sker på tisdagar kl. 19 och drar igång från och med 21 januari. Den som vill komma i kontakt med Meghan når henne per e-mail: meghan.quinlan@musik.uu.se...