Adventskonsert

En adventskonsert med latinamerikansk sång och musik äger rum i S:t Lars kyrka lördagen den 21 december kl. 18. Se mer information på anslagstavlan i S:t Lars.

S:t Nikolaus delar ut paket

S:t Nikolaus, den helige biskopen av Myra från 300-talet, och i viss mån förebild för vår jultomte, är ett av kyrkohistoriens mest omtyckta helgon. Vi firar ho­nom i samband med familjemässan lördagen den 7 december kl. 11. Då skall varje barn ta med sig en liten,...

Föredrag och församlingsbrev för december

Forum Catholicum inbjuder till två före­drag: Onsdagen den 4 december kl. 19 talar fil. mag. Daniel Henningsson under rubriken Från Eufrats strän­der till Nubiens sanddyner – Egyp­tens historia 1479–1390 f. Kr. Onsdagen den 11 december kl. 19 håller professor Ulf...

Fler nyheter inför julbasaren

Vår julbasar ligger som vanligt på helgen för första ad­vent, i år 30 november–1 december. Tiderna är lördag kl. 10–15 och söndag kl. 10–14. Fina och roliga saker till lopp­marknaden, antikvariska böcker, nya kläder och nya saker tas tacksamt emot. Större donationer...

Ljuvlingens fredagsträffar

Denna månad träffas ungdomarna den 15 november för samtal om Bibeln, dess tillkomst och inne­håll. Den 29 november blir det pep­parkaksbakning inför basaren. Se hela schemat på sidan Unga.

Kyrkornas globala vecka om en hållbar värld

Kyrkornas globala vecka äger rum 17–24 november. Årets te­ma är Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla. Tisdagen den 19 november hålls ett seminarium med rubriken Kyrkorna och klimatkrisen – vad ska vi göra? på Newmaninstitutet kl. 18.30....

Tid för konfirmation

Sön­dagen den 10 november i högmässan kl. 11 är det konfirmation för vuxna i S:t Lars kyrka. Samma helg är ungdomarna på konfirmandläger på Berget i Rättvik (8–10 no­vember). Dessa ungdomar konfirmeras lördagen den 6 juni 2020 i mässan kl. 15....