Församlingsmöte i S:t Lars

Årets församlingsmöte sker söndag 7 april efter högmässan i församlingssalen. Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verk­samhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från...

Ungdomssekreteraren – ett farväl och ett välkomnande

Christina Illmayr avslutar sin tjänst som ungdoms­sekreterare i S:t Lars den 28 februari. Vi avtackar henne söndagen den 31 mars i samband med högmässan kl. 11 och kyrkkaffet därefter. Församlingens nya ungdomssekre­terare heter Olivia Bengtsson och kommer från...

Pater Josef Höfners begravning

Pater Josef Höfners jordfästningsgudstjänst sker på måndag 18 mars kl. 18.00 i S:ta Eugenia kyrka. Koncelebranter ombeds att ta med alba och violett stola. OBS! Ingen mässa i S:t Lars denna dag.   På tisdag 19 mars kl. 10.00 förrättar biskop Anders gravsättningen på...

Förbundet för kristen enhet

Förbundet för kristen enhet (FKE) anordnar en dag med bön och samtal under rubriken Längtan efter enhet måndag 1 april. Dagen börjar i vår kyrka kl. 10.30 med sak­ramental tillbedjan. Efter lunch fort­sätter programmet i S:t Ansgars kyr­ka och Uppsala domkyrka. Se...

Inställt föredrag den 13 mars

Forum Catholicums planerade föredrag av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. om S:t Pierre Favre onsdagen den 13 mars är tyvärr inställt och ges vid ett senare tillfälle.

Världsböndagen 1 mars

Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i Samariterhemmets kyrka, fredag 1 mars kl. 18. Årets tema är ”Välkomna, allt är färdigt”. Programmet är utformat av kvinnor i Slovenien och sprids över hela världen.

Signum bjuder på podd och kulturarv

Inför sitt hundraårsjubileum nästa år erbjuder tidskriften Signum redan nu två nyheter på sin hemsida. Den ena är en nystartad podd med John Sjögren, där det första programmet har Signums chefredaktör Ulf Jonsson SJ som gäst. Den andra nyheten är att hela utgivningen...