Första kommunion i flera mässor

De barn som skulle ha tagit emot sin första kommunion i våras kommer att göra det nu i mindre grupper och vid fler tillfällen. Några vardagsmässor blir därför mer besökta än vanligt och företräde ges för kommunionbarnens familjer. Följande datum och tider gäller:...

Kursen Katolska kyrkans liv och lära ges digitalt

Kursen Katolska kyrkans liv och lära omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Den behandlar trosbekännelsens olika delar, sakramenten, kyrkan som organisation...

Vikarierande kyrkoherdar

Under den tid som vår ordinarie kyrkoherde Andreas Bergmann är på semester har vi två vikarier i S:t Lars församling. För närvarande och fram till den 19 juli är pater Fredrik Heiding vikarierande kyrkoherde: 070-346 12 55, fredrik.heiding@newman.se. Den 20 juli till...

Söndagsmässan är tillbaka

Från och med söndag den 5 juli firas söndagsmässa med församlingen i S:t Lars igen. Det finns fyra möjligheter att fira söndagsmässa: på lördag kl. 11 samt på söndag kl. 9, kl. 11 och kl. 18:15 (engelska). Det vanliga schemat följs alltså utan uppehåll hela sommaren....

Verksamheter drar igång igen

Arbetet med utvidgningen av S:t Lars kyrka fortsätter enligt planerna och avslutas första veckan i juli. Vi kommer att återuppta söndagsmässa fr.o.m. den 5 juli. Observera att antalet deltagare vid varje mässa är begränsat till 50 personer. I övrigt hänvisar vi till...

Mässtider för midsommarhelgen

Mässorna firas som vanligt i S:t Lars på fredag 19 juni, alltså kl. 12:15 och på lördag 20 juni kl. 11:00. På söndag 21 juni är det endast digitala mässor som gäller, kl. 11:00 och kl. 18:15 (engelska).

Dela minnen av påvebesöket i Gamla Uppsala

Svensk-polska föreningen i Uppsala inbjuder till samling vid altaret i Gamla Uppsala måndagen den 22 juni kl 18 för att minnas påven Johannes Paulus II besökt 1989. Deltagare från Katolska församlingen S:t Lars berättar om sina minnen tillsammans med övriga....

Ny barn- och ungdomsansvarig sökes

S:t Lars församling söker en person som ansvarar för och organiserar verksamheten för barn och ungdomar i församlingen från och med den 1 september. Den sökande ska vara praktiserande katolik och väl förtrogen med kyrkans liturgi och lära. Tjänsten gäller en...