De heliga dagarna och påskfirandet i S:t Lars

SKÄRTORSDAGEN 18 april Högmässa till minne av Jesu sista måltid med fottvagning (19), tillbedjan i församlingens lokaler. LÅNGFREDAGEN 19 april (Faste- och abstinensdag) Gudstjänst för barn (11), Jesu lidandes liturgi med passionsläsning, korsets hyllning och...

Sommarläger på Tallkrogen

Den 26–30 juni blir det barnläger på kursgården Tallkrogen strax utanför Uppsala. Under dessa dagar firar vi mässa, har viss undervisning, badar (gården ligger precis intill en sjö), grillar och leker – allt vad vädret tillåter. Anmäl intresse senast den 28 april...

Christina säger tack och på återseende!

I samband med högmässan 31 mars avtackades Christina efter sina år som uppskattad och engagerad barn- och ungdomssekreterare för S:t Lars församling. Här kan du läsa hennes hälsning till oss: Tack från Christina...

Ungdomsföreningen Ljuvlingen

Ungdomsföreningen Ljuvlingen avtackar barn- och ungdomssekre­terare Christina Illmayr vid sin fre­dagsträff 12 april kl. 18.15. Fre­dagen i påskoktaven 26 april inbjuder Ljuvlingen församlingens ungdomar till påskfest. Kvällen in­leds med mässa kl....

Detta händer i fastan i S:t Lars

Askonsdagen, som i år infaller den 6 mars, inleder fastan. Mässa med askutdelning firas kl. 7.30 och kl. 18.15. Ask­onsdagen är faste- och abstinensdag. Korsvägsandakt hålls varje måndag efter kvällsmässan i fastan. De som vill leda andakten kan anteckna sig på en...

Fasteinsamling 2019 till Sydsudan 

I det fattiga Sydsudan har barn och familjer drabbats av inbördeskrigets våld och övergrepp. Misslyckade skördar och torka har gjort att människor inte har mat för dagen. I krigets spår sprids dessutom sjukdomar och det finns ett stort behov av mediciner och sjukvård....