Firande av helgon, själar och ett ordenslöfte

Alla helgons dag firas fredag 1 november i mäs­san kl. 12.15 samt på söndag 3 november i högmässan kl. 11. Alla själars dag med ljus­tändning och bön för våra avlidna firas lördag 2 november i mässan kl. 11. Vår kyrkoherde Andreas Bergmann kommer att avlägga sina...

Ungdomsföreningen

Underbara föreningen Ljuvlingen höll sitt årsmöte fredagen den 13 septem­ber. Till ny ordförande valdes Mattias Mercurio. Föreningen anordnar ung­domsträffar ungefär varannan fredag kl. 18.15 med gemensam mässa, mål­tid, föredrag, andlig fördjupning, sam­tal om tron...

Föredrag i oktober

Onsdag 16 oktober kl. 19 berät­tar fader Benoy Thottiyil Jose MST om den syro-malabariska kyrkan och den syro-malabariska katolska missionen i Sverige. Onsdag 23 oktober kl. 19 blir det ett föredrag med titeln Den religiösa mångfalden och demokratin i Mellanöstern – i...

Djurvälsignelse

Ta med ditt husdjur till kyrkan på lördag 5 oktober kl. 11. Före familjemässan blir det välsignelse av djur ute på gården med anledning av att vi firar S:t Franciskus den 4 oktober.

Diskussion om större kyrkorum – OBS! ändrat datum

S:t Lars kyrka är glädjande nog välbesökt vid söndagsmässorna. Särskilt under högmässan kan det bli trångt i kyrkan. Församlingens pastoralråd har därför diskuterat en eventuell ut­vidgning av kyrkorummet. En rit­ning med utvidgningsförslaget ska presenteras och...

Inför basaren

Vår julbasar ligger som vanligt på helgen för första ad­vent, i år 30 november–1 december. Under hösten går det bra att lämna in gåvor vid särskilda tider som meddelas senare. Fina och roliga saker till lopp­marknaden, antikvariska böcker, nya kläder och nya saker tas...

Förberedelse för vuxenkonfirmation

Tre förberedelsekvällar som leds av Anders Ekenberg erbjuds vuxna som ska ta emot konfirmationens sakrament söndag 10 november. Träffarna blir kl. 19–20.30 på måndag 30 september, 14 oktober och 28 oktober. Den som är intresserad kan anmäla sig på...

Föredrag och kultur i september

Onsdag 11 september kl. 19: Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av Ann-Ida Fehn med titeln Kyrkomöd­rar. Lördag 14 september från kl. 15: Kulturnatten, se program. Fredag 27 september efter lunchmässan: Vid kyrkkaffet för äldre berättar fil. dr Elisabeth...