Kyrkkaffe med föredrag om ett ekumeniskt projekt

Det blir kyrkkaffe efter lunchmässan kl. 12.15 fredag 18 november. Stefan Herczfeld, som är utvecklingsansvarig och biträdan­de personalchef på Katolska Bis­kopsämbetet, berättar om Källan – Fisksätra råd- och stödcenter, ett ekumeniskt projekt i...

Kyrkornas globala vecka om klimatförändringar

Kyrkornas globala vecka äger rum 13–20 november. Årets te­ma heter Jord att leva på och hand­lar om mänskliga rättigheter i kli­matförändringarnas spår. Söndag 20 november kl. 18 hålls en eku­menisk gudstjänst i Uppsala dom­kyrka.