Kungörelser för femte söndagen i fastan

Måndag 4/4 Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Onsdag 6/4 Sext sjungs i kyrkan kl. 12.00. Den livestreamas även. Bibelsamtal under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl. 19.00. Torsdag 7/4 Pastoralrådet har sammanträde kl. 19.00. Fredag 8/4 En botandakt...

Kungörelser fjärde söndagen i fastan

Måndag 28/3 Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan. Kursen Katolska kyrkans lära och liv kl. 19.00. Onsdag 30/3 Sext sjungs i kyrkan kl. 12.00. Den livestreamas även på församlingens YouTube kanal. S:t Lars...

Kungörelser tredje söndagen i fastan

Måndag 21/3  
19.00 Den andra av två samlingar då fader Anders Ekenberg ger en introduktion och en praktisk genomgång av den nya tidegärdsboken Timmarnas liturgi. (Församlingssalen)   Onsdag 23/3 
12.00 Sext
 19.00 Bibelsamtal med Tord Fornberg   Fredag 25/3 Marie...

Kungörelser andra söndagen i fastan

Måndag 14/3 Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan. Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00. Onsdag 16/3 Sext sjungs i kyrkan kl. 12.00 . Den livestreamas även. Forum Catholicum inbjuder till...

Kungörelser första söndagen i fastan

Måndag 7/3 Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Den som vill leda den ombeds att skriva upp sig på listan som hänger på anslagstavlan. Det första av två föredrag om Timmarnas liturgi, d.v.s. tidegärden, hålls av professor Anders Ekenberg kl. 19.00. Det andra...

Kungörelser Askonsdagen

Fredag 4/3 Församlingens fastereträtt med pater Philip Geister börjar på fredag kl. 17.30 och fortsätter på lördagen. Programmet finns nu på anslagstavlan och på församlingens hemsida. Läs mer om reträtterna i Uppsala och Enköping här. Lördag 5/3 Det är...