Måndag 6/5
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 8/5
Missions- och människorättsorganisationen Open ​Doors gästar oss och berättar om situationen för de ​förföljda kristna i världen idag kl. 19.00. Se mer ​information i församlingsbrevet för maj.

Torsdag 9/5
Kristi himmelsfärds dag. Högmässa firas kl. 11.00.

Fredag 10/5
Mässa firas på gheez kl. 16.00.

Lördag 11/5
Mässa firas på kirundi kl. 14.30.

Söndag 12/5
Nästa söndag är det den sjunde påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

​Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00.

​Mässa firas på polska kl. 16.30.