Annandag påsk 1/4
Mässa firas på svenska kl. 11.00 ​och på polska kl. 16.30.

Onsdag 3/4
Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 5/4
Förbönsgruppen träffas kl. 11.00 en trappa ner.
​Det är orgelmusik med Alexander Kegel kl. 12.00 före ​mässan kl. 12.15.
​Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Söndag 7/4
​Nästa söndag är det den andra påsksöndagen eller ​den Gudomliga barmhärtighetens söndag. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

​”Barmhärtighetens rosenkrans” läses i kyrkan kl. 15.00.

​OBS! Det är ingen mässa på kroatiska nästa söndag.

Övrigt
Årets församlingsmöte kommer att äga rum söndagen den 28 april efter högmässan, c:a kl. 12.30 i församlingssalen. Mer information finns i församlingsbrevet för april. Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkomna.

Fasteoffret, som upptogs på Palmsöndagen, uppgick i vår församling till 43 318 kr. Ett stort tack till alla givare för detta generösa bidrag!