​Dagens kollekt upptas som stiftets fasteoffer. Pengarna ​går till Caritas hjälpverksamhet för internflyktingar i ​Myanmar.


Måndag i stilla veckan 25/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan.

​Kursen Katolska kyrkans liv och lära fortsätter kl. ​19.00.

​Det finns tillfälle till bikt måndag-onsdag kl. 17.30-​18.00 samt på skärtorsdagen kl. 18.00-18.45.

Tisdag i stilla veckan 26/3
Fader Anders Ekenberg håller en introduktion till de ​heliga tre påskdagarna kl. 19.00. Alla intresserade är ​välkomna. Observera att lokalen är Ateljén på ​Newmaninstitutet.

Skärtorsdag 28/3
På skärtorsdagens kväll firas högmässa kl. 19.00. ​Därefter är det tillbedjan i den inre delen av ​församlingssalen till midnatt.​

Långfredag 29/3
På långfredagen hålls en korsvägsandakt för barn kl. 11.00.

​Långfredagens liturgi firas kl. 15.00.

Påskafton 30/3
Påskvakan firas kl. 21.00.

​I slutet av mässan välsignas påskmaten.

Söndag 31/3
påskdagen firas mässa på svenska kl. 09.00, kl. ​11.00, på kroatiska kl. 16.30 och på engelska kl. 18.15. ​Välsignelse av påskmaten sker efter mässan kl. 09.00 ​och 11.00.

Måndag 1/4
På annandag påsk firas mässa på svenska kl. 11.00, på ​och på polska kl. 16.30.