Måndag 18/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. En lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan.

Kursen för par som planerar att gifta sig i Katolska kyrkan börjar kl. 19.00. Se affisch på anslagstavlan.

Tisdag 19/3
S:t Josefs högtid. Mässa firas kl. 18.15.

Onsdag 20/3
Bibelsamtal med Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 22/3
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 23/3
Det är trosundervisning för årskurs 3 kl. 9.30. Årskurserna 6-7 har trosundervisning som börjar med familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter mässan.
Familjemässa med palmvigning firas kl. 11.00.
Mässa firas på tagalog kl. 13.30.
Söndagsvigiliemässa med palmvigning firas kl. 17.15.

Gruppen Småbarnsföräldrar i S:t Lars katolska församling träffas en trappa ner kl. 14.00-16.00. Alla familjer med småbarn är välkomna. Se även affisch på anslagstavlan.

Söndag 24/3
Nästa söndag är det Palmsöndagen. Mässa med palmvigning firas på svenska kl. 9.00 och kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15. Högmässan börjar med välsignelse av palmkvistar och procession på Newmaninstitutets innergård.
Stiftets fasteoffer upptas i kollekten i mässorna på lördagen och palmsöndagen.

Övrigt
Tisdagen den 26 mars kl. 19.00 inbjuds alla intresserade till en introduktion om de heliga tre påskdagarna med fader Anders Ekenberg. Se anslagstavlan.

Ljuvlingens kyrkkaffe förra söndagen gav 5 726 kr. till sommarens resa. Tack till alla som bidrog!