Måndag 11/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. En lista för ​dem som vill leda den finns på anslagstavlan.
​Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 13/3
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.

​Forum Catholicum inbjuder till en bokpresentation av ​teol. dr Philip Geister S.J. med titeln En Gud för de ​levande – En introduktion till kristen eskatologi, kl. ​19.00. Kulturskribenten och författaren John Sjögren ​medverkar som samtalspartner. Boken finns till ​försäljning i församlingen. Priset är 220 kr.

Torsdag 14/3
Pastoralrådet har sammanträde kl. 19.00.

Fredag 15/3
Förbönsgruppen träffas kl. 11.00 en trappa ner.

Lördag 16/3
Det är trosundervisning för årskurs 2, årskurs 4 och ​årskurs 5 kl. 9.30.

​En ministrantutbildning för barn från årskurs 3 och ​uppåt hålls kl. 12.00-13.30. Anmäl er till Rolf Ström ​senast den 14 mars. Se vidare information på ​anslagstavlan.

Söndag 17/3
Nästa söndag är det den femte söndagen i fastan. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45. ​
​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
En kurs för par som planerar att gifta sig i Katolska kyrkan startar måndagen den 18 mars kl. 19.00 och omfattar tre kurstillfällen. Sista anmälningsdag är den 17 mars. Se mer information på den affisch som hänger på anslagstavlan.