Måndag 4/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. En lista för ​dem som vill leda den finns på anslagstavlan.

Onsdag 6/3
Bibelsamtal med Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 8/3
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 9/3
Mässa firas på kirundi kl. 14.30.

​Det är trosundervisning för årskurs 3 kl. 9.30. ​Årskurserna 6-7 har trosundervisning som börjar med ​familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter mässan.

Söndag 10/3
Nästa söndag är det den fjärde söndagen i fastan. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Caritas S:t Lars håller sitt årsmöte kl. 13.00 i stora ​studierummet.

​Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00 och på ​polska kl. 16.30.