Onsdag 31/1
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.
Forum Catholicum Upsaliense inbjuder till ett föredrag av statsheraldiker Davor Zovko kl. 19.00. Titeln är Kristna riddarordnar – världens äldsta humanitära organisationer.

Fredag 2/2
Det blir orgelmusik med Alexander Kegel kl. 12.00 före mässan kl. 12.15.

Lördag 3/2
Det är trosundervisning för årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 5 kl. 09.30.
Kyndelsmässodagen firas med ljusprocession i familjemässan kl. 11.00 och med ljusvälsignelse i söndagsvigiliemässan kl. 17.15.

Söndag 4/2
Nästa söndag är det Kyndelsmässodagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.Ljusvälsignelse sker i alla mässor. I söndagens högmässa kl. 11.00 är det ljusprocession.
Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.
Ta gärna med egna ljus som ni vill ha välsignade i någon av mässorna på lördag och söndag. Markera ljusen med ert namn.