Måndag 15/1
Kursen Katolska kyrkans lära och liv börjar igen kl. 19.00.

Onsdag 17/1
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.

Forum Catholicum Upsaliense inbjuder till ett program kl. 19.00. Kulturskribenten och författaren John Sjögren samtalar med redaktör Magdalena Dahlborg om Tolkiens tankevärld med utgångspunkt från Johns senaste bok Jordens sång. Boken finns till försäljning under kvällen.

Torsdag 18/1
Mässa för de kristnas enhet firas kl. 18.15.

Fredag 19/1
En nystartad förbönsgrupp samlas kl. 11.00 en trappa ner. Välkommen att delta.

Lördag 20/1
Det är trosundervisning för årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 5 kl. 9.30.

Söndag 21/1
Nästa söndag är det den tredje söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

Gruppen ”Ständig bön för äktenskap och familj träffas kl. 12.15 i stora studierummet.
Mässa firas  på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Böneveckan för kristen enhet äger rum 18-25 januari. En ekumenisk gudstjänst firas i Missionskyrkan söndagen den 21 januari kl. 18.00. Se affisch på anslagstavlan