Onsdag 13/12
En Luciakonsert med S:t Lars barnkör hålls i kyrkan ​kl. 19.00.
​Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00, ​denna gång i stora studierummet.

Lördag 16/12
Det är trosundervisning för årskurs 2 och årskurs 4 ​ ​kl. 09.30. Trosundervisningen för årskurserna 6-7 ​börjar med familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter ​mässan.

Söndag 17/12
​Nästa söndag är det den tredje söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Den ​gregorianska scholan sjunger i högmässan kl. 11.00.

​Vid kyrkkaffet efter högmässan berättar fader Anders ​Ekenberg om den gregorianska sången och dess plats ​och roll i mässan.

​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Tredje adventssöndagen kallas också i vårt stift Livets söndag. Kollekt upptas till Livets fond.

Församlingens basar blev mycket lyckad. Slutsumman uppgick till 111 628 kr. På anslagstavlan kan ni se redovisningen för varje enskilt stånd. Ett stort tack till alla som har bidragit genom gåvor, inköp och arbete före, under och efter basaren!