Onsdag 6/12
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.
Forum Catholicum Upsaliense inbjuder till ett föredrag av fil. dr Helena Wangefelt Ström kl. 19.00. Titeln är Ett helgon i souvenirbutiken. Spaningar bland pilgrimer, turister och pilgrimsturister.

Fredag 8/12
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet. Högmässa firas kl. 12.15.
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 9/12
I anslutning till familjemässan firar vi S:t Nikolaus. Varje barn skall ta med sig en liten, enkel julklapp till något annat barn. S:t Nikolaus fördelar sedan gåvorna till barnen ute på kyrktorget efter mässan.
Mässa firas på kirundi kl. 15.00.
Det är trosundervisning för årskurs 3 och för årskurs 5 kl. 9.30.

Söndag 10/12
Nästa söndag är det den andra söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00. Mässa firas  på polska kl. 16.30.

Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

Övrigt
En Luciakonsert med S:t Lars barnkör hålls i kyrkan onsdagen den 13 december kl. 19.00.