Onsdag 4/10
Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 6/10
Det blir orgelmusik med Alexander Kegel kl. 12.00 före mässan kl. 12.15.

Lördag 7/10
Den heliga Birgittas högtid. Högmässa firas kl. 11.00. Före mässan kl. 11.00 blir det djurvälsignelse på gården.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Det är trosundervisning för årskurs 2  och för årskurs 4 kl. 09.30.  Trosundervisningen för årskurserna 6-7 börjar med mässan kl. 11.00 och fortsätter efter mässan.

I Uppsala domkyrka firas en ekumenisk Birgitta vesper kl. 16.00.
Denna dag är det även Birgittafirande i Finsta. Se affisch på anslagstavlan.

Söndag 8/10
Nästa söndag firar vi den heliga Birgittas högtid. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Mässa firas på polska kl. 16.30.
Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

Övrigt
Sista anmälningsdagen för deltagande i familjelägret på Tallkrogen den 27-28 oktober är tisdagen den 3 oktober. Anmälningslista hänger på anslagstavlan. Det går också bra att kontakta ungdomssekreterare Rolf Ström.

Val till pastoralrådet äger rum under veckoslutet 28-29 oktober. På anslagstavlan finns en lista över kandidaterna. Dessutom finns information om hur valet går till och när man kan rösta på valdagarna, genom förhandsröstning och poströstning. Förhandsröstning kan ske från och med måndagen den 16 oktober. Valsedlar kommer att finnas tillgängliga på expeditionen.