Måndag 11/9
Kursen Katolska kyrkans lära och liv börjar kl. 19.00.

Onsdag 13/9
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.

Torsdag 14/9
Det heliga korsets upphöjelse, fest. Mässa firas kl. 18.15.

Lördag 16/9
Familjemässa firas kl. 11.00.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Trosundervisningen för årskurserna 3, 4 och 5 börjar kl. 9.30.

Söndag 17/9
Nästa söndag är det den tjugofjärde söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

I högmässan kl. 11.00 är det konfirmation för ungdomar. Det är viktigt att konfirmanderna kommer till kyrkan senast 20 minuter före mässan.