Onsdag 6/9
Bibelsamtalen under ledning av docent Tord Fornberg ​börjar igen kl. 19.00.

Fredag 8/9
Den saliga Jungfru Marias födelse. Mässa firas kl. 12.15.

Lördag 9/9
​Familjemässa med första kommunion firas kl. 11.00.

​Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

​Denna dag infaller även Kulturnatten. I S:t Lars ​kyrka blir det konsert med kören Oriana kl. 19.00 och ​med kören Camerata Englund och instrumentalister ​kl. 20.00.

Söndag 10/9
Nästa söndag är det den tjugotredje söndagen under ​året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00.

​Mässa firas på polska kl. 16.30.