Lördag 27/5
Det är trosundervisning för årskurs 2, för årskurs 3 blå och röd röd och för årskurserna 4-5 kl. 09.30. Årskurserna 6-7 har undervisning som börjar med familjemässan kl. 11.00.
 
Söndag 28/5
Nästa söndag är det pingstdagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

Kollekten på pingstdagen går till Caritas Ukraina för mat- och hygienpaket till de mest behövande som har drabbats av kriget.

Övrigt
En församlingsutflykt med buss till Heliga Trefaldighets församling i Järfälla äger rum onsdagen den 14 juni. Anmälningslista hänger på anslagstavlan. Sista anmälningsdag är den 31 maj.