Måndag 1/5
S:t Josef arbetaren. Mässa firas kl. 18.15.
Kursen katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 3/5
S:t Filippos och S:t Jakob, apostlar. Mässa firas kl. ​18.15. Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg hålls ​kl. 19.00.

Torsdag 4/5
Begravningsmässan för Karel Durman hålls i S:t ​Lars kyrka kl. 11.00. Efteråt bli det en minnesstund i ​församlingssalen. Anmälningslista finns på anslags-​tavlan. Sista anmälningsdag är lördagen den 29 april.

Fredag 5/5
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 6/5
Det är trosundervisning för årskurs 2 och för årskurs ​3 blå kl. 09.30.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Söndag 7/5
Nästa söndag är det den femte påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. ​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.