Måndag 17/4
Kursen katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.
Ett panelsamtal om kvinnors utsatthet på internationell, nationell och lokal nivå hålls i Diakonisshuset på Samaritergränd 2 kl. 18.30. Mer information finns på anslagstavlan.

Onsdag 19/4
Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 21/4
Efter mässan kl. 12.15 är det kyrkkaffe.
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 22/4
Mässa firas på tagalog kl. 13.30.
Det är trosundervisning för årskurs 2 och för årskurs 3 blå kl. 09.30.
Föreningen St. Clares vänner har årsmöte kl. 14.00.

Söndag 23/4
Nästa söndag är det den tredje påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Bönegruppen Ständig bön för äktenskap och familj träffas kl. 12.15 i stora studierummet. Alla intresserade är välkomna.

Övrigt
Stiftets fasteoffer, som insamlades på palmsöndagen, uppgick i vår församling till 38 695 kr. Ett stort tack till alla givare!

Årets församlingsmöte äger rum söndagen den 14 maj efter högmässan c:a kl. 12.30. Motioner lämnas skriftligen till kyrkoherden eller pastoralrådets vice ordförande Charlotte Byström senast den 30 april.