Måndag 3/4
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Kursen Katolska kyrkans liv och lära fortsätter kl. 19.00. Det finns tillfälle till bikt måndag-onsdag kl. 17.30- 18.00 samt på skärtorsdagen kl. 18.00-18.45.

Tisdag 4/4
Fader Anders Ekenberg håller en introduktion till de heliga tre påskdagarna kl. 19.00. Alla intresserade är välkomna. Se även anslagstavlan.

Onsdag 5/4
Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Skärtorsdag 6/4
Högmässa kl. 19.00. Därefter är det tillbedjan i den inre delen av församlingssalen till midnatt.

Långfredag 7/4
Korsvägsandakt för barn kl. 11.00. Långfredagens liturgi firas kl. 15.00.

Påskafton 6/4
Påskvakan firas kl. 21.00. I slutet av mässan välsignas påskmaten.

Påskdagen 7/4
Mässa på svenska kl. 09.00 med välsignelse av påskmaten, kl. 11.00,  samt på engelska kl. 18.15.

Måndag 8/4
Annandag påsk och mässan firas på svenska kl. 11.00, på gheez kl. 13.30 och på polska kl. 16.30.

Övrigt
Dagens kollekt upptas som stiftets fasteoffer. Pengarna går till Caritas hjälpverksamhet för funktionsnedsatta personer i Ukraina.