Måndag 27/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan om någon skriver upp sig på listan för att leda den. Listan hänger på anslagstavlan.

Onsdag 29/3
Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av professor Eva Lindqvist Sandgren kl. 19.00. Titeln är Ett pilgrimsbesök i Vadstena år 1470. Observera att detta föredrag inte sänds via Zoom.

Fredag 31/3
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 1/4
Familjemässa med palmvigning firas kl. 11.00. Söndagsvigiliemässa med palmvigning firas kl. 17.15.

Söndag 2/4
Nästa söndag är det Palmsöndagen. Mässa med palmvigning firas på svenska kl. 9.00 och kl. 11.00, på kroatiska kl. 16.30 och på engelska kl. 18.15. Högmässan börjar med välsignelse av palmkvistar och procession på Newmaninstitutets innergård.
Stiftets fasteoffer upptas i kollekten i mässorna på lördagen och på Palmsöndagen.

Övrig information
Tisdagen den 4 april kl. 19.00 inbjuds alla intresserade till en introduktion om de heliga tre påskdagarna med fader Anders Ekenberg. Se anslagstavlan för mer information.

Extra bikttillfällen i Stilla veckan:
Måndag 3/4 17.30-18.00
Tisdag 4/4 17.30-18.00
Onsdag 5/4 17.30-18.00
Skärtorsdag 18.00 – 18.45