Måndag 20/3
S:t Josef, Jungfru Marias brudgum. Mässa firas kl. 18.15.
​Kursen katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 22/3
Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg hålls ​kl. 19.00.

Fredag 24/3
Efter mässan kl. 12.15 är det kyrkkaffe med program. ​Fader Magnus Nyman talar om Mariafromhet i ​Sverige efter reformationen.

​Kören Camerata Englund med instrumentalister ger ​en konsert under ledning av Gunnar Englund kl. ​19.00. Den spanske renässanskompositören Victorias ​Officium defunctorum från 1605 framförs. Kollekt för ​Ukraina upptas vid utgången.

Lördag 25/3
Herrens Bebådelse – Jungfru Marie Bebådelsedag. ​Högmässa firas kl. 11.00, på tagalog kl. 13.30 och på ​svenska kl. 17.15.

​Det är trosundervisning för årskurs 2 och för årskurs ​3 blå kl. 09.30.

​En ministrantkurs hålls kl. 12.00-13.30.

Söndag 26/3
Nästa söndag är det den femte söndagen i fastan. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.