Måndag 12/12
Kursen Katolska kyrkans lära och liv har sin sista ​sammankomst för höstterminen kl. 19.00.

Onsdag 14/12
Bibelsamtalen med docent Tord Fornberg hålls kl. ​19.00.

Fredag 16/12
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 17/12
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 09.30 och för ​årskurserna 6-7 kl. 11.00.

Söndag 18/12
Nästa söndag är det den fjärde söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.