Respekt har nu verkat i Stockholms katolska stift i 20 år. På Livets söndag, den tredje advent, uppmärksammas detta i S:t Lars efter högmässan.

Söndagen den 11 december kl. 12.15

Program:
Presentation av Respekt: Benedicta Lindberg, Respekts generalsekreterare

Föredredrag:
När livet går mot sitt slut. Hur ska vi förhålla oss inom vården? Om Palliativ vård och dödshjälp. Mikaela Luthman, specialist i internmedicin och hematologi, överläkare på Stockholms sjukhem och diplomerad i palliativ vård.

Välkomna till kyrkkaffet!

Du kan läsa mer om Respekt och deras arbete på respektlivet.nu