Onsdag 12/10
Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av ​professor Daniel Stattin med titeln Katolska kyrkans ​sociallära kl. 19.00. Föredraget kan även följas via ​Zoom via denna länk.

Lördag 15/10
Det är trosundervisning för årskurs 3 och årskurserna ​4-5 kl. 09.30.

Söndag 16/10
​Nästa söndag är det den tjugonionde söndagen under ​året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. ​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Vi vill även informera om att ett symposium om den katolska socialläran kommer att hållas på Newmaninstitutet 27-28 oktober. Programmet ligger utlagt på kyrktorget till vänster om kyrkporten och du kan läsa mer på Newmaninstitutets hemsida via denna länk.