Måndag 3/10
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 5/10
Bibelsamtalen med Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 7/10
S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron. Mässa firas kl. 12.15.
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.15.

Lördag 8/10
Mässa på kirundi firas kl. 14.30.
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 09.30 och för årskurserna 6-7 kl. 11.00.

Söndag 9/10
Nästa söndag är det den tjugoåttonde söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00. Mässa på polska firas kl. 16.30.
Konfirmanderna träffas kl. 10.45.