Måndag 19/9
Ordets gudstjänst med kommunionutdelning firas kl. 18.15. Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.
 
Tisdag 20/9
Ordets gudstjänst med kommunionutdelning firas kl. 18.15.

Onsdag 21/9
Vesper med kommunionutdelning firas kl. 18.15. Bibelsamtalen med Tord Fornberg hålls kl. 19.00.
 
Lördag 24/9
Familjemässa firas kl 11.00.
Mässa på tagalog firas kl. 13.30.
Mässa på spanska firas kl. 15.30.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
 
Söndag 25/9
Nästa söndag är det den tjugosjätte söndagen under året. Vi firar vår församlings patrocinium denna dag. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Efter högmässan och kyrkkaffet går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin kl. 13.30.

Övrigt
Vi vill påminna om att det inte firas mässa måndagen den 19 september, tisdagen den 20 september och onsdagen den 21 september. Detta beror på att det pågår ett möte för alla präster i stiftet dessa dagar.