Onsdag 14/9
Det heliga korsets upphöjelse (fest). Eukaristisk tillbedjan och bön för Ukrainas krigsdrabbade folk hålls i vår kyrka kl. 17.30. Mässa (utan vesper) firas kl. 18.15.
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.

Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av generalsekreterare Mia Nilson med titeln Hela människan – där alla kan ha en plats. Om det karitativa arbete som kyrkorna bedriver gemensamt kl. 19.00.

Torsdag 18/9
Studentföreningen har börjat sin verksamhet och träffas på torsdagar kl. 19.00. Alla unga vuxna är välkomna.

Lördag 17/9
Mässa med konfirmation firas kl. 10.00. Observera tiden! Även församlingsmedlemmar som inte är anhöriga är naturligtvis välkomna att delta.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Söndag 18/9
Nästa söndag är det den tjugofemte söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Övrig information
Måndag till onsdag nästa vecka (19-21/9) firas inga mässor i St Lars. Detta beror på att det pågår ett möte för alla präster i stiftet dessa dagar.