Måndag 5/9
Kursen Katolska kyrkans lära och liv börjar kl. 19.00.

Onsdag 7/9
Bibelsamtalen under ledning av docent Tord Fornberg återupptas kl. 19.00.

Torsdag 8/9
Jungfru Marias födelse. Mässa firas kl. 18.15.
Studentföreningen börjar terminen med en tacokväll kl. 19.00. Alla unga vuxna är välkomna.

Lördag 10/9
Familjemässa med barnens första kommunion firas kl. 11.00.
Mässa firas på kirundi kl. 15.00.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Söndag 11/9
Nästa söndag är det den tjugofjärde söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Mässa firas på polska kl. 16.30.